top of page

tropics fish 

TROPICS

Dried Palagang Bukid

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094P

UPC: 0 30283 01005 2

TROPICS

Long-Jawed Alumahan

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094K

UPC: 0 30283 01003 1

TROPICS

Dried Sap Sap

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094N

UPC: 0 30283 01009 0

TROPICS

Dried Big Eyed Scad

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094I

UPC: 0 30283 01006 9

TROPICS

Dried Roundscad

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094C

UPC: 0 30283 01011 3

TROPICS

Dried Herring

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1092A

UPC: 0 30283 01007 6

TROPICS

Bagoong Alamang

(Salted Shrimp Fry)

Packing: 12/24 oz

Item Code: 1082

UPC: 0 30283 00905 6

TROPICS

Taba ng Talangka

(Crab Paste)

Packing: 24/8 oz

Item Code: 1083

UPC: 0 30283 01321 3

TROPICS

Bagoong Alamang

(Salted Shrimp Fry)

Packing: 12/24 oz

Item Code: 1082

UPC: 0 30283 00905 6

TROPICS

Smoked Herring

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094D

UPC: 0 30283 00907 0

TROPICS

Smoked Roundscad

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094F

UPC: 0 30283 00902 5

TROPICS

Smoked Fish Flakes

Packing: 40/4 oz

Item Code: 1096

UPC: 0 30283 00909 4

TROPICS

Rabbitfish Butterfly Cut

Packing: 40/4 oz

Item Code: 1094L

UPC: 0 30283 01012 0

TROPICS

Smoked Mackerel

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094E

UPC: 0 30283 09049 8

TROPICS

Dried Bisugo

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094H UPC: 0 30283 01008 3

TROPICS

Dried Squid

Packing 40/4 oz

Item Code: 1094J

UPC: 0 30283 10151

TROPICS

Dried Bisugo

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094H

UPC: 0 30283 010083 8

TROPICS

Dried Mackerel

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094B

UPC: 0 30283 01010 6

TROPICS

Smoked Herring

Packing: 40/6 oz

Item Code: 1094O

UPC: 0 30283 00907 0

bottom of page